Na imprezie zaprezentowano 108 odmian, w obrębie 10 gatunków. Przy poletkach dyżurowało 16 hodowców, udzielając zwiedzającym szczegółowych informacji o każdej z odmian, a było komu bo liczba gości przekroczyła 1000.

Nowości w pszenicy ozimej

Wśród odmian pszenicy ozimej hodowli HR Strzelce nowościami były:
Wilejka może się wkrótce okazać jedną z najpowszechniej uprawianych odmian pszenicy ozimej. Wyhodowana została z myślą o eksporcie na Litwę, stąd jej nazwa jak również kilka wyróżniających ją cech. Jest odmianą ościstą, jakościową z grupy A, o bardzo wysokiej zimotrwałość – na poziomie żyta ozimego, niskich wymaganiach glebowych i wysokiej tolerancji na niskie pH. Rośliny osiągają średnią wysokość i odznaczają się podwyższoną odpornością na choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną. Ziarno jest grube – MTN ok. 47g, o wysokiej zawartości białka i liczbie opadania. Próżno szukać Wilejki w KR, HR Strzelce zarejestrowały ją na Litwie, a więc w kraju pod warunki którego została wyhodowana. Jej materiał siewny będzie jednak sprzedawany w Polsce, ale dopiero od 2018r. W najbliższym sezonie będzie rozmnażana w gospodarstwach nasiennych.
Owacja została wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w tym roku. Plenna odmiana chlebowa (B), o dobrej zimotrwałości - 4,5, wyróżnia się wysoką wagą hektolitra ziarna, dobrą odpornością na wyleganie i na niektóre choroby (mączniaka prawdziwego, DTR, septoriozę plew i fuzariozę kłosa). Tej jesieni trafi wyłącznie do gospodarstw nasiennych celem jej rozmnożenia. Do masowej uprawy trafi dopiero w 2018r.

Opcja jest także na etapie rozmnażania, ale pierwsze partie handlowe jej materiału siewnego będą już dostępne pod tegoroczne siewy. Odmiana chlebowa (B), o wysokim potencjale plonowania i dobrej odporności na rdzę żółtą i brunatną. Rośliny są niskie, a tym samym mniej podatne na wyleganie.
Nowościami w pszenżycie ozimym były natomiast Octavio i Carmelo zarejestrowane w 2017r.