Pszenżyto jare nie ustępuje wysokością plonowania innym zbożom jarym. Natomiast lepiej niż pszenica i jęczmień jest przystosowane do uprawy na glebach słabszych, często nadmiernie zakwaszonych. Nieźle także znosi okresowy niedobór wilgoci w glebie. Jednak stosunkowo późne jego dojrzewanie uniemożliwia jego uprawę w rejonach o krótszym okresie wegetacji - czyli w rejonach podgórskich.

Wszystkie zarejestrowane odmiany mają zbliżone wymagania glebowe. Uprawa powinna koncentrować się na glebach kompleksów żytnich (bardzo dobrym i dobrym), a także słabym, ale w dobrej kulturze.

Ziarno pszenżyta jarego - podobnie jak formy ozimej - wykorzystywane jest głównie na paszę. W stosunku do formy ozimej zboże to odznacza się lepszą zdrowotnością i wyższą wartością pokarmową ziarna.

Aktualnie zarejestrowanych jest 9 odmian pszenżyta jarego - wszystkie pochodzą z polskich hodowli. Duża ich grupa, bo aż 6, została wpisana na LZO. W ostatnich latach nie zarejestrowano żadnej nowej odmiany. Niemniej jednak stare odmiany cieszą się wśród producentów nieustającym zainteresowaniem, a doceniane są głównie za wierne i stabilne plonowanie w latach, mimo różnych warunków pogodowych i siedliskowych, jakie panowały w minionych sezonach. Tak jest na przykład z odmianą Kargo, która od 1998 r. jest dostępna i ciągle doceniana wśród rolników. Oprócz plenności ważna jest także odporność na choroby i wyleganie oraz porastanie ziarna w kłosach. Najbardziej plenne wśród odmian zalecanych są Milewo, Dublet i Nagano. Najmniej wrażliwe na wyleganie to Nagano i Kargo. Wszystkie odmiany wykazują dobrą bądź bardzo dobrą odporność na większość chorób grzybowych. Niektóre z nich wykazują zdolności przewódkowe i mogą być siane z powodzeniem późną jesienią. Do takich odmian należą: Kargo, Andrus i Milkaro.

Poniżej krótka charakterystyka odmian wpisanych na LZO.

MILEWO

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Rok wpisania do Krajowego Rejestru: 2008, pierwszego wpisu na LZO: 2011.

Odmiana o najwyższym potencjale plonowania. Rośliny średniej wysokości i o dobrej odporności na wyleganie. Jedna z najwcześniejszych odmian. Dobra odporność na choroby grzybowe.

NAGANO