W Krajowym Rejestrze jest 48 odmian ozimych pszenżyta. Prym pod względem obszaru zasiewów bezsprzecznie wiodą odmiany polskich hodowców i aż 3 z pierwszej czwórki to odmiany dańkowskie. Będące na podium liczy się w tys. ha, a czwarta w kolejności niewiele odstaje. Wskazują na to zestawienia opublikowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Popularność rodzimych odmian tłumaczyć można przystosowaniem do naszych warunków glebowych i klimatycznych, w końcu odmiany zostały wyhodowane w kraju. W przeświadczeniu rolników ryzyko niepowodzenia uprawy takich odmian jest mniejsze. Przedstawiamy opisy odmian, które zdominowały polskie pola.

Rotondo (KR 2014). Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną - średnia, na septoriozę liści i rynchosporiozę - dość mała. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania średnia, zawartość białka mała. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

Trapero (KR 2015). Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża.

Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odporność na septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew dość mała. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża, liczba opadania duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.