W centrali FAO w Rzymie w spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt delegacji rządowych, a także przedstawiciele włoskiego rządu, Sekretariatu Traktatu Genowego oraz międzynarodowi eksperci w dziedzinie rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatycznych.

Marian Zalewski przedstawił polskie stanowisko w sprawie Konwencji o Różnorodności Biologicznej oraz w sprawie Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa. Podkreślił m.in. wkład Polski w tworzenie i zarządzanie bankiem genów (Polska przechowuje około 70 000 próbek nasion z 245 gatunków, co stanowi 1 proc. wszystkich światowych zasobów genowych roślin) oraz zaznaczył, że czynna ochrona zasobów genetycznych roślin jest podstawą bezpieczeństwa żywnościowego.

Nawiązując do celów stawianych przed FAO podkreślił, że Traktat Genowy ma zasadnicze znaczenie w walce z głodem i ubóstwem: „Żaden kraj nie jest samowystarczalny w zasoby genetyczne roślin, wszyscy jesteśmy zależni od różnorodności genetycznej upraw w innych krajach i regionach”.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!