Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, 26 czerwca br. weszła w życie Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 czerwca 2013 r. zezwalająca na wprowadzanie do obrotu na obszarze Unii Europejskiej, żywności lub pasz zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 otrzymujący identyfikatory odpowiednio: ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 oraz ACS-BNØØ5-8x ACS-BNØØ3-6 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie - podało PSPO.


Okazuje się, że rzepak został wyhodowany przez koncern Bayer CropScience AG. Decyzja będzie zachowywać ważność przez 10 lat.

Podobał się artykuł? Podziel się!