Ustawa reguluje m.in. przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego oraz zasady jego etykietowania i oznaczania. Ponadto określa, że rejestracją odmian roślin uprawnych zajmuje się, tak jak obecnie, Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych.

Głosowało 421 posłów, za przyjęciem ustawy opowiedziały się 233 osoby, przeciw było 186, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Sejm odrzucił poprawki PiS do tej ustawy. W opinii posła sprawozdawcy Wojciecha Sokołowskiego (PO), są one zbędne, gdyż przepisy dotyczące GMO w całości zostały już wykreślone z ustawy podczas prac sejmowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!