Ustawa ta wprowadza zmianę, która polega na poszerzeniu kategorii posiadaczy gruntów rolnych uprawnionych do korzystania z instytucji odstępstwa rolnego, bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz hodowcy odmiany (drobnych rolników), z posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha do posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 25 ha z wyłączeniem producentów ziemniaka, dla którego utrzymano dotychczasową 10 ha powierzchnię.

Ponadto ustawa zawiera przepisy dotyczące zwiększenia katalogu gatunków roślin uprawnych w stosunku, do których możliwe jest stosowanie przez rolników instytucji odstępstwa rolnego, z dotychczasowych 8 gatunków (pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydza, rzepak ozimy i ziemniak), do katalogu 16 roślin uprawnych w zakresie do 25 ha (pszenica zwyczajna, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydzę, rzepak, łubin żółty, łubin wąskolistny, lucerna siewna, groch siewny, bobik, wyka siewna, pszenica twarda, rzepik, len zwyczajny - oleisty) oraz w zakresie do 10 ha - ziemniak oraz umożliwienia pobierania opłat za używanie materiału ze zbioru dla organizacji hodowców.

Podobał się artykuł? Podziel się!