Oprócz grochów i łubinów, wzrosła także krajowa reprodukcja nasion kukurydzy - o 21,1 proc. Nastapiło natomiast zauważalne spowolnienie wzrostu areału plantacji nasiennych zbóż. Brak zainteresowania rolników materiałem siewnym pszenic spowodował ograniczenie ich rozmnożeń o blisko 30 proc., a jęczmion o ponad 22 proc.

Spadek zakupów materiału siewnego zbóż pod zbiory w 2009 roku oceniany jest przez Główny Urząd Statystyczny na 2,3 proc. Średni udział nasion kwalifikowanych w tegorocznej produkcji zbóż wyniósł w tym roku 9,6 proc. Czyli ponad 90 ha z każdych 100 ha zostało obsianych  materiałem siewnym z gospodarstwa. Nawet obniżenie przez firmy cen kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych i ozimych o 25 proc. w stosunku do 2008 roku, nie zachęciło rolników do zwiększonych zakupów.

Brak wymiany nasion zbóż w gospodarstwach, rodzi uzasadnioną obawę o zachowanie dotychczasowego poziomu plonowania tych roślin w Polsce.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!