Skuteczna ochrona herbicydowa opierała się na wykorzystaniu kilku substancji aktywnych (metamitron, fenmedifam, desmedifam, etofumesat, lenacyl, triflusulfuron metylowy). Na wielu plantacjach wystąpiła zgorzel siewek buraka, jest to jedna z najgroźniejszych chorób, powodująca obumieranie korzenia i łodyżki podliścieniowej w okresie do fazy 4 liści. Silnie porażone rośliny zamierają, słabiej porażone rosną bardzo wolno. Infekcjom sprzyjają przedłużające się wschody i zaskorupienie gleby, a także jej wysoka wilgotność. Odpowiednia głębokość siewu, właściwe zmianowanie, usuwanie potencjalnych chwastów żywicielskich dla poszczególnych patogenów oraz unikanie gleb nadmiernie zawilgoconych sprzyjają ograniczeniu infekcji siewek przez tego patogena.

Nawożenia dolistne

Kolejnym krokiem po zakończeniu ochrony herbicydowej jest prawidłowe dokarmianie dolistne. W okresie wytworzenia przez rośliny buraka 6-10 liści oraz zwarcia międzyrzędzi nie możemy zapomnieć o zaopatrzeniu plantacji w mikroskładniki takie jak: Bor, Mangan, Molibden, Cynk i Miedź. W warunkach niekorzystnych, gdy zablokowane jest pobieranie składników pokarmowych przez korzenie, stosowanie nawozów dolistnych i biostymulatorów jest koniecznością, natomiast na mocnych, intensywnie rosnących, jest już od wielu lat standardem gwarantującym wysokie plony oraz jakość zebranego surowca. W naszej palecie nawozów dolistnych znajdują się kompletne produkty takie jak: PROCAM MAG, PROleaf MAX, PROCHELAT MAX, PROleaf Makro P, Cynkophos PRO+. Stwierdzając niedobór pojedynczego mikroskładnika warto zastosować produkty składające się z konkretnych mikroskładników PROCHELAT CU, PROCAM BOR, PROCAM CYNK, PROCAM MANGAN, PROCAM MOLIBDEN. W nawożeniu dolistnym buraka cukrowego największe znaczenie odgrywa zapewnienie właściwego zaopatrzenia w bor, którego niedobór powoduje zgorzel liści sercowych i prowadzi do zmian gnilnych w korzeniach zmniejszając znacząco plon i zawartość cukru. Prawidłowe zaopatrzenie łanu buraka cukrowego w bor to 600-800 g = 4-5 l PROCAM BOR/ha. Stosowanie mikroelementów wraz z biostymulatorami w uprawie buraka powinno być 2-3-krotne. Wysokość plonu technologicznego cukru oraz masy pojedynczego korzenia buraka można podnieść m.in. stosując biostymulatory imPROver+ oraz CALKORIUM. Stosowanie wymienionych produktów wraz z mikroelementami wpływa na uniknięcie niedoborów w składniki pokarmowe oraz wspomaga rośliny w okresie ochrony herbicydowej, a także intensywnego wzrostu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem proponowanym przez firmę PROCAM jest dodanie do podstawowego nawożenia dolistnego PRO HORTI SiMAX. Produkt ten jest kombinacją organiczno-mineralną krzemu (Si) 10%, wyciąg z alg (Ecklonia maxima) oraz azotu (N) 5%, fosforu (P) 3% i potasu (K) 7%. Warto wspomnieć o podstawowej roli jaką odgrywa krzem, ponieważ w warunkach wystąpienia stresów abiotycznych i biotycznych, pierwiastek ten wpływa na zmniejszenie wrażliwości roślin buraka na patogeny i szkodniki. W okresie kiedy burak cukrowy jest najbardziej narażony na okresowe niedobory wody (lipiec-sierpień), krzem znacząco wpływa na poprawienie kondycji roślin, a co za tym idzie zwiększenie plonu korzeni oraz zawartości technologicznego cukru.