Jak wynika z ustawy za odmianę o zadowalającej wartości gospodarczej uważa się odmianę, która w porównaniu do tych wpisanych do krajowego rejestru ma takie właściwości, które powodują poprawę wartości gospodarczej w uprawie oraz w przerobie i użytkowaniu roślin lub wyrobów z nich wytworzonych; dopuszcza się, aby pojedyncze, niekorzystne właściwości odmiany, w porównaniu do tych wpisanych do krajowego rejestru, były zrekompensowane innymi korzystnymi właściwościami.

- Najważniejszymi kryteriami dla zbóż jest plon ziarna i jego stabilność, jakość (wartość wypiekowa -pszenica, żyto, pszenżyto; wartość browarna - jęczmień), mrozoodporność, odporność na choroby i wyleganie. Dla rzepaku jest to również plon i jego stabilność, zawartość tłuszczu, zawartość glukozynolanów, zimotrwałość, odporność na choroby i wyleganie - mówił Behkne.

Na co zwraca się uwagę przy innych gatunkach? W wypadku buraków cukrowych są to: plon korzeni i jego stabilność, zawartość cukru, plon cukru, zawartość azotu szkodliwego, odporność na chwościka buraka.

W ziemniakach: plon i jego stabilność (plon ogólny, plon handlowy), zawartość skrobi, ocena konsumpcyjna i przetwórcza, odporność na choroby.

W kukurydzy na ziarno: plon. ziarna i jego stabilność, wilgotność ziarna w czasie zbioru, odporność na wyleganie i fuzariozy. W kukurydza na kiszonkę: plon i jego stabilność (ogólny suchej masy, suchej masy kolb), zawartość suchej masy w całych roślinach, zawartość suchej masy w kolbach.

W roślinach strączkowych: plon nasion i jego stabilność, zawartość białka, zawartość substancji antyżywieniowych, równomierność dojrzewania, odporność na wyleganie i choroby.

W trawach i motylkowatych drobnonasiennych: plon zielonki w poszczególnych pokosach i latach użytkowania oraz jego stabilność, wartość energetyczna zielonki, strawność zielonki, zawartość białka, energia odrastania, zimotrwałość, odporność na choroby.

W roślinach włóknistych: plon słomy i jego stabilność, zawartość włókna, jakość włókna, odporność na wyleganie i choroby.

Podobał się artykuł? Podziel się!