Stacja Doświadczalno-Hodowlana w Spytkówkach założona została w 2002 roku. Działa jako jeden z około 100 punktów doświadczalnych firmy SAATEN-UNION.

Na terenie stacji prowadzone są ścisłe doświadczenia polowe ze zbożami oraz rzepakiem ozimym. W stacji tej selekcjonowane są oraz badane materiały niemieckich firm hodowlanych wchodzących w skład SAATEN-UNION.

Prace badawcze obejmują działania związane z przydatnością poszczególnych odmian do warunków siedliskowych Polski. Wybrane odmiany są również badane pod kątem ich zimotrwałości, odporności na choroby odpowiedniego poziomu plonu jak również przynależności jakościowej.

W tym roku Dni Pola w Spytkówkach odbyły się 4 czerwca. Od lat stają się one dobrą okazją do wymiany poglądów i zapoznania się z nowymi propozycjami firmy w zakresie odmian rolniczych. W Spytkówkach spotkali się głównie dystrybutorzy, przedstawiciele firm nasiennych oraz media.

Wśród bogatej kolekcji dobrze już znanych odmian można było oglądać najnowsze osiągnięcia hodowlane. Część z nich są dostępne od kilku lat na polskim rynku, część z nich są obecnie w badaniach rejestrowych COBORU lub są dostępne z listy CCA (Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych)

Na Dniach Pola zaprezentowano następujące odmiany:

Jęczmień ozimy: Souleyka, Antonella, SU Melania, SU Vireni, Chalup, Scarpia, Henriette, Titus, Avangarde, Anisette, Colonia

Żyto ozime mieszańcowe: SU Spektrum F1, SU Stakkato F1, SU Mephisto F1, SU Santini F1, SU Drive F1, SU Skaltio F1,

Przenżyto ozime: Tulus, Subito, SU Agendus

Pszenica ozima: Joker, Lavantus, Hybred, Arktis, Speedway, Genius, Florian, Hybery, Hywin, Hystar, Hyteck, Tobak, Florus, Artist, Franz, Etana, Askalon, Hymack, Rumor, Brokat, Patras, Lennox, Granus, Rigi, Apertus, Hyfi, Salem, Attraktion, Torrild, Pionier

Rzepak ozimy: Rohan F1, Arot, Visby F1, Sherpa F1, Minerva F1, Inspiration F1, Xenon F1, Mercedes F1, Garou F1, Rumba F1, Mendel F1, Abakus F1, Mendelson F1, Collins F1, Oriolus F1.

Podobał się artykuł? Podziel się!