W ostatnim czasie pogłębiające się warunki suszy na obszarze całego kraju (za wyjątkiem tylko kilku regionów) stanowią prawdziwe wyzwanie dla plantatorów rzepaku ozimego. W poniższym tekście zamieszczamy kilka wskazówek, które ułatwią podjęcie decyzji dotyczących zasiewu oraz stosowania herbicydów w tak trudnych warunkach klimatyczno-glebowych.

W regionach, gdzie warunki wilgotnościowe panują "jako takie" (wystąpiły opady rzędu 10-20 mm) postępujemy konwencjonalnie, czyli tak jak co roku, bez konieczności dokonywania korekt w elementach uprawy rzepaku ozimego.

Pamiętajmy że rzepak ozimy to roślina wymagająca, ponieważ bardzo negatywnie reaguje on na każde uchybienia w technologii uprawy.

Jak zatem sobie poradzić w tak trudnej sytuacji?

PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY

  • Przeważający rodzaj gleb w Polsce to gleby lekkie. W tym roku gdy susza jest bardzo duża, orka wykonana na tych glebach nawet bezpośrednio przed siewem nie gwarantuje dostatecznej wilgotności dla wschodów roślin !!! Wykonanie orki oraz uprawa gleby w takich warunkach skutkuje nadmiernym rozpyleniem gleby i w konsekwencji zbyt głębokim umieszczeniem nasion w glebie. Skutek >>> brak wschodów lub wschody bardzo nierównomierne. Ochrona herbicydowa w tak rozpyloną glebę nie ma sensu, na pewno nie będzie skuteczna!!!
    Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja w gospodarstwach, które to na glebach lekkich planują zasiew rzepaku ozimego w technologii bezorkowej - w tych warunkach rzepak raczej nie wzejdzie, ponieważ w najbliższych 10 dniach nie są zapowiadane opady deszczu w jakimkolwiek regionie kraju.
    Co zatem zrobić ? >>> jedyne rozsądne wyjście to świadomie opóźnić zasiewy rzepaku nawet do okresu po 01.09.
    Ochrona herbicydowa w terminie tuż po siewie przeprowadzona w takich warunkach wilgotnościowych nie będzie skuteczna, niezależnie o jakim produkcie mówimy. W sytuacji suszy, stosowanie herbicydów nawet w godzinach wczesno porannych, gdy jest trochę rosy na polu jest bardzo ryzykowne.
    Na glebach bardzo lekkich należy wstrzymać się z jakimikolwiek uprawkami gleby pod zasiew rzepaku, należy rozważyć opóźnienie terminu siewu rzepaku!!!
  • Warunki gleb ciężkich. Sytuacja jest na dzisiaj krytyczna, ponieważ nie można wykonać orki. W warunkach braku znaczących opadów jest to fizycznie niewykonalne. Nawet jeśli w niektórych gospodarstwach wykonanie orki będzie możliwe, to bardzo poważnym problemem może być właściwe uprawienie gleby.