Rolnicy często pytają o odmiany nadające się na gleby słabsze, które w naszym kraju przeważają. Przed ich wyborem należy przeanalizować, które gatunki zbóż jarych stwarzają szansę uzyskania satysfakcjonujących plonów. Dopiero później można rozważać dobór odmiany. Duże znaczenie ma jej plenność, ale musimy też zwracać uwagę na inne cechy, jak: odporność na choroby, tolerancja na zakwaszenie gleby, okresowe niedobory wody, przydatność do uprawy w mieszankach. Kwalifikowany materiał siewny odnawiany jest w gospodarstwie raz na kilka lat, a plany zasiewów zmieniają się co sezon.

SŁOWO O GATUNKACH

Pszenica jara ma podobne wymagania, jak forma ozima. Niemniej hodowcom udało się uzyskać formy o niższych wymaganiach glebowych i pokarmowych. Na słabszych glebach (w dobrej kulturze) dobrze sprawdza się np. Nawra. Gdy zawiodą warunki agrometeorologiczne i zdrowe ziarno nie spełnia parametrów swojej grupy (A), może stanowić cenną paszę. Pszenica jara jest najwcześniej sianym gatunkiem. Gwałtownie reaguje spadkiem plonu na opóźnienie. Niemniej są odmiany bardziej tolerancyjne, jak np. Tybalt, ale gdy zwłoka jest duża, lepiej wysiać jęczmień jary.

Jęczmień jary ma duże wymagania glebowo-uprawowe i na słabszych glebach niżej plonuje. Podobnie jak w wypadku pszenicy, także w obrębie tego gatunku są odmiany o niższych wymaganiach. Na glebach żytnich dobrze plonuje np. Justina. Jęczmień jest najbardziej tolerancyjny na opóźniony siew, ale - tak jak i inne zboża jare - wyżej plonuje, gdy zostanie wysiany na przełomie marca i kwietnia. Najbardziej tolerancyjną na opóźniony siew jest odmiana Nagradowicki.

Pszenżyto jare to zboże paszowe. Toleruje gleby słabsze i zakwaszone, ale ponieważ późno dojrzewa, trzeba go siać wcześnie . Gatunek ten wykazuje większą niż inne skłonność do porastania ziarna. Wśród odmian o największej stabilności plonowania można wymienić Dublet i Andrus.

Owies ma najmniejsze wymagania glebowe i wysoką tolerancję na pH gleby, ale za to duże wymagania wodne. Nie jest porażany przez choroby podstawy źdźbła i uznawany jest za roślinę fitosanitarną.

ODMIANY ZALECANE PRZEZ FIRMY

Spytaliśmy też firmy hodowlano-nasienne, prosząc o informację, które z ich odmian są szczególnie przydatne do uprawy na glebach lekkich. Oto ich odpowiedź:

Hodowla Roślin Strzelce proponuje zainteresować się następującymi odmianami: