Czynnikami wpływającymi na plonowanie pszenicy są: masa tysiąca ziaren, liczba roślin i kłosów na jednostce powierzchni oraz ilość ziaren w kłosie. Przestrzeganie terminu siewu ma ogromne znaczenie dla rozwoju i produkcyjności roślin, przy czym wczesne wysiewy pszenicy ozimej połączone z kwalifikowanym materiałem siewnym to niezbędne elementy integrowanej produkcji.

Z nasion materiału kwalifikowanego uzyskamy wyższy plon, poza tym będzie też lepsza jego jakość. Ponadto nasiona kwalifikowane są wyhodowane by być odporne na choroby i czyste, a także posiadają gwarancję zdolności kiełkowania. Charakteryzuje je niższa norma wysiewu o ok. 20 proc. w porównaniu do nasion z własnego zbioru, są przygotowane do siewu poprzez czyszczenie oraz zaprawianie. Dobierając odpowiednie odmiany, można zmniejszyć liczbę zabiegów chemicznych i zredukować koszty ochrony

Odmiany pszenicy ozimej charakteryzują się również zróżnicowanym poziomem mrozoodporności.

Wybór odmiany może być łatwiejszy, kiedy korzystamy z listy odmian przebadanych w danym regionie przez Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze. Na stronie Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) uzyskamy rzetelne informacje dotyczące parametrów badanych odmian oraz stworzoną na ich podstawie listę odmian zalecanych do uprawy na danym obszarze.

Do odmian pszenicy zalecanych przez COBORU na podstawie osiągnięć ich parametrów na terenach województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego oraz mazowieckiego zalicza się przede wszystkim odmiany: Arkadia, Ostroga, Patras, KWS Ozon oraz Hondia.

Odmianami, które wykazały się na Lubelszczyźnie największą zimotrwałością są odmiany: Ostroga (6), Fidelius (5), Arkadia (6), Hondia (5,5), Arktis (4,5), przy czym Ostroga i Arkadia wykazały ponadto największą zimotrwałość jeśli chodzi o wyniki badań centralnych COBORU. Wśród odmian jęczmienia ozimego jedną z największych zimotrwałością okazał się znany KWS Meridian zajmujący 2 miejsce w badaniach centralnych COBORU. Biorąc pod uwagę kolejne wyniki badań centralnych COBORU; odmiany Arkadia, Hondia oraz Ostroga posiadały w czołówce osiągnięcia w masie tysiąca ziaren.

Wśród odmian odpornych na porażenia mączniakiem, rdzę brunatną, septoriozę liści oraz septoriozę plew, szczególną uwagę zwraca wysoce odporna na choroby grzybowe sprawdzona odmiana KWS Ozon.

Wyniki badań COBORU powinny być, i w przypadku znanych i znaczących firm dystrybuujących materiał siewny na rynku, są wyznacznikiem do stworzenia oferty rynkowej skierowanej do finalnego nabywcy na danym regionie. Ofertę stworzoną na podstawie wyników COBORU oraz z uwzględnieniem jakości nasion oferowanych przez poszczególnych producentów posiada firma Sobianek.

Autor artykułu: dr inż. Agnieszka Trela

 

Podobał się artykuł? Podziel się!