EPA zezwoliła Agecnji Teagsasc (Agriculture & Food Development Authority) na przeprowadzenie prób polowych z odmianami ziemniaka GMO, odpornego na zarazę ziemniaka, w celu określenia wpływu jaki może mieć ta technologia na środowisko i rolnictwo w Irlandii.


Czteroletnie badania w ośrodku badań Teagasc w Oak Park realizowane oraz finansowane będą w ramach siódmego wspólnotowego programu ramowego. 

Podobał się artykuł? Podziel się!