Mimo chłodnej i deszczowej pogody, tłumy rolników zjawiły się na zorganizowanej przez PROCAM imprezie polowej. Ci, którzy przybyli, na pewno nie żałowali swojej decyzji. Pokazano bowiem szereg nowości, spośród których przynajmniej kilka ma szansę na szersze upowszechnienie.

Kolekcja odmian pszenicy ozimej liczyła 7 odmian, w tym 4 nowości: Ennsio, Sax, Norin i Florian. Wszystkie zostały dopuszczone do sprzedaży w Polsce na podstawie wpisu do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Ennsio scharakteryzowana została jako odmiana konsumpcyjna (grupa A) polecana na wszystkie stanowiska, a szczególnie na te zagrożone wystąpieniem chorób płodozmianowych wynikających chociażby z uprawy kukurydzy w przedplonie, czy pszenicy po sobie. Rośliny są średniej wysokości, o dużej zimotrwałości i małej podatności na wyleganie. Plonuje wysoko i powtarzalnie w latach. Ziarno wykazuje odporność na porastanie, wysoką zawartość białka i wysoką oraz stabilną liczbę opadania. Odmiana została zarejestrowana w Austrii.

Sax - odmiana zaliczana do grupy jakościowej A, została wprowadzona do sprzedaży również na podstawie rejestracji w Austrii (2012r.). Polecana jest do gospodarstw wykorzystujących intensywne i bardzo intensywne technologie uprawy pszenicy ozimej. Potencjał plonowania buduje poprzez wysoką liczbę kłosów na m2, wysoką liczbę ziaren w kłosie i wysoki MTN. Zimotrwałość i odporność na choroby (szczególnie rdzę źdźbłową) dobra.

Norin - odmiana z grupy E, zarejestrowana w Niemczech. Jak informuje sprzedający, jest pierwszą odmianą pszenicy ozimej, która łączy w sobie bardzo dobrą jakość ziarna pszenic elitarnych z wczesnym dojrzewaniem. Towarzyszy temu dobra mrozoodporność i niska podatność na takie choroby jak łamliwość podstawy źdźbła, septoriozy liści i plew oraz fuzariozę kłosów. Rośliny są średnio wysokie, lecz mało podatne na wyleganie. ProCan rekomenduje ją do uprawy w całej Polsce, a szczególnie w pasie województw północnych.

Florian - podobnie jak odmiana poprzednia, zaliczana jest do grupy E i wchodzi na rynek polski dzięki rejestracji w Niemczech. Różni się od poprzedniczki średnio późnym terminem dojrzewania, a także odpornością na niedobór wody w glebie. Przy uprawie w rejonach posusznych, lub na glebach lekkich, należy stosować intensywną technologię produkcji.