Jak napisano w uzasadnieniu, wydanie nowego rozporządzenia jest podyktowane koniecznością doprecyzowania i aktualizacji minimalnych ilości materiału siewnego. Dla niektórych gatunków bowiem zmienione zostały normy wysiewu w związku z postępem hodowlanych i wprowadzeniem do uprawy nowych odmian zbóż odznaczającym się lepszym krzewieniem. Projektowane rozporządzenie uwzględnia bowiem postęp w hodowli roślin i aktualną ofertę odmian na rynku, zarówno tych populacyjnych, syntetycznych i mieszańcowych.

Jakie zmiany można zauważyć w projektowanym rozporządzeniu? Po pierwsze obniżono do 70 kg/ha minimalną ilość materiału siewnego dla odmian mieszańcowych pszenicy zwyczajnej, a także podano równoważną liczbę jednostki siewnej wynoszącej 1,7 jednostki. Po drugie określono normę dla pszenicy twardej, a także soi, których wcześniej nie było w zestawieniu dopłat do materiału siewnego. Po trzecie obniżono ilość materiału siewnego dla żyta mieszańcowego. Uwzględniono odmiany mieszańcowe jęczmienia, a w rodzaju owsa wyodrębniono owies zwyczajny, nagi i szorstki.


Według nowego projektu rozporządzenia w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych ma wynosić:
- odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg,
- odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej,
- pszenicy twardej - 150 kg,
- odmiany populacyjnej żyta - 90 kg,
- odmiany syntetycznej żyta - 80 kg,
- odmiany mieszańcowe żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej,
- odmiany populacyjne jęczmienia - 130 kg,
- odmiany mieszańcowe jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne,
- pszenżyta - 150 kg,
- owsa zwyczajnego - 150 kg,
- owsa nagiego - 120 kg,
- owsa szorstkiego - 80 kg,
- łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg,
- grochu siewnego - 200 kg,
- bobiku - 270 kg,
- wyki siewnej - 80 kg,
- soi - 120 kg,
- ziemniaka - 2000 kg,
- mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych wcześniej - 140 kg.