Omawiający modyfikacje systemu doświadczeń porejestrowych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) dyrektor COBORU Marcin Behnke stwierdził podczas spotkania naukowców, że obecnie na liście CAA (Wspólnotowy Katalog Odmian) znajduje się 860 odmian rzepaku, a na liście krajowej jest ich 94.

Stąd zasadne są zmiany systemu doświadczeń porejestrowych. W tym podjęcie prac nad stworzeniem listy indeksacji (rankingowej) odmian rzepaku. Nowy system badań porejestrowych (PDOiR) będzie obowiązywał od sezonu 2012/2013. Jego ostateczna wersja zostanie opracowana w najbliższym czasie.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest systemem doświadczalnym tworzonym na bazie utworzonego w 1999 roku porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), obejmującego swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne i inne niezbędne dla potrzeb praktyki rolniczej. Jest ono realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDOiR tworzone są w poszczególnych województwach „listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa" (LZO), które najlepiej sprawdzają się w tych regionach.

Podobał się artykuł? Podziel się!