Krajowy rejestr odmian prowadzony jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Odmianę wpisuje się do niego na wniosek zgłaszającego odmianę, jeśli ona jest odrębna, wyrównana, trwała i ma zadawalającą wartość gospodarczą, co jest szczególnie ważne przy odmianach roślin rolniczych.

W projektowanym rozporządzeniu określono terminy składania takich wniosków biorąc pod uwagę biologiczne właściwości danego gatunku. W porównaniu do obecnie obowiązujących terminów planowane jest przyspieszenie terminów dla niektórych grup roślin rolniczych i sadowniczych. W przypadku tych pierwszych, biorąc pod uwagę brak konieczności dołączania do wniosków wyników badań wartości gospodarczej przeprowadzonych na terenie kraju, przyspieszenie terminu nie powinno mieć żadnego negatywnego wpływu na terminowe przygotowanie wniosków przez zgłaszających - napisano w uzasadnieniu.

W przygotowywanym rozporządzeniu wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru składa się w terminie:
1)w przypadku roślin rolniczych:

a)ozimych:
- rzepak lub wyki kosmatej - od 1 do 10 sierpnia,
- jęczmienia i owsa - od 1 do 20 sierpnia,
- pozostałych - od 1 do 31 sierpnia,
b) zbożowych jarych, z wyłączeniem kukurydzy - od 1 października do 30 listopada,
c) pastewnych lub ziemniaka - od 16 października do 15 grudnia,
d) pozostałych - od 21 października do 20 grudnia.

2) w przypadku roślin warzywnych:

a) odmian zimujących cebuli - od 1 maja do 20 czerwca,
b) czosnku (formy ozime) lub sałaty do uprawy pod osłonami - od 1 lipca do 31 sierpnia,
c) uprawianych pod osłonami - od 1 października do 30 listopada,
d) uprawianych w gruncie - od 21 września do 20 grudnia,

3) w przypadku roślin sadowniczych - od 21 października do 20 grudnia.

Podobał się artykuł? Podziel się!