1. Nawożenie uzupełniające NPKSB

Nawożenie uzupełniające NPKSB - w gospodarstwach w których rzepak uprawiany jest na glebach ubogich w próchnicę, najbardziej narażonych na straty azotu, potasu, magnezu i siarki - polecamy bardzo wczesną wiosną zastosować doglebowo nawóz ROSAFERT15-5-20-2+33,3% SO3+0,5%B w dawce 100-200 kg/ha.

Działanie nawozu ROSAFERT

Nawóz ten zawiera szybko działający azot azotanowy, potas w postaci siarczanu potasu oraz siarkę i 0,5% boru, który likwiduje braki boru w glebie i wpływa bardzo korzystnie na rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego.

2. Dla gleb ubogich w próchnicę: Rosahumus

W gospodarstwach w których gleby są ubogie w próchnicę, tj. o zawartości <2% próchnicy, a przed siewem rzepaku nie zastosowano nawozów poprawiających żyzność gleb typu ROSAHUMUS, warto ten zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną poprzez jednorazowy oprysk plantacji w dawce 3 kg/ha.

Na zachodzie Europy bardzo często stosuje się nawożenie dolistne kwasami humusowymi w dawce 250-300 g Rosahumusu/ha. W tej technologii wykonujemy 2 zabiegi: pierwszy po ruszeniu wegetacji oraz przed wytworzeniem łodygi .

3. Dla gleb ubogich w fosfor: Delsol, Rosahumus, Rosasol, Rosaleaf i Fosfiron Mg

W tym roku zimna wiosna hamuje aktywność biologiczną gleb oraz utrudnia rozwój systemu korzeniowego, a w konsekwencji ma miejsce ograniczone pobieranie fosforu, magnezu, potasu i boru.

Wpływ temperatury na pobieranie fosforu przez glebę

W centralnej i wschodniej Polsce dn.10.04.2012o godz.16.00 temperatura gleby wahała się w granicach 3,8-6,3oC, a powietrza 12-12,9oC. Przy takiej temperaturze gleby praktycznie całkowicie zahamowane jest pobieranie fosforu, a w następstwie rozwój systemu korzeniowego oraz fotosynteza i pobieranie pozostałych składników pokarmowych.

W celu pobudzenia aktywności bakterii glebowych Pseudomonas putidia przetwarzających fosfor i ułatwiających jego pobieranie przez rośliny, polecamy wczesną wiosną wykonać oprysk nawozem Delsol w dawce 1-2 L/ha + Rosahumus 250 g/ha. Jeżeli wiosenne chłody będą się utrzymywały należy wykonać oprysk nawozem fosforowym np. Rosasol 8-50-12, Rosaleaf 1(10-52-5), Fosfiron Mg.