1. Azot na start

Dobrze przygotowana do zimy pszenica znosi mrozy dochodzące do 20-25°C. W tym roku praktycznie w całym kraju pokrywa śnieżna wynosiła w styczniu 20-40 cm doskonale chroniąc glebę przed zamarznięciem i oziminy przed silnymi mrozami. Ostatnie dni stycznia to gwałtowne i intensywne opady deszczu.

Taka ilość wody z topniejącego śniegu i deszczu powoduje wypłukanie azotu zastosowanego jesienią oraz uwolnionego w procesie mineralizacji próchnicy. Należy zastosować jak najwcześniej szybko działający nawóz azotowy: PULAN, saletra amonowa, RSM, AZOFOL, czeska saletra wapniowa, ponieważ zawartość azotu w glebie jest po minionym roku bardzo niska. Dobre zaopatrzenie roślin w azot od samego startu wegetacji ma decydujące znaczenie dla dalszej wegetacji.

2. Poprawa pH gleby

Pszenica najlepiej plonuje na glebach o pH 6,2-6,7. W gospodarstwach, w których gleby mają niższy odczyn przed siewem wczesną wiosną warto zastosować szybko działający granulowany nawóz wapniowy na bazie kredy np. Wapniak kornicki, Granukal, Physiomax w dawce 200-300 kg lub saletrę wapniową.

3. Poprawa żyzności gleby

Dużym problemem w ostatnich latach są uproszczenia płodozmianów. W wyniku tego dochodzi do dużych strat próchnicy w glebie. Na glebach ubogich w próchnicę warto stosować Rosahumus. Nawóz ten zawiera 85% kwasów humusowych, podstawowego składnika próchnicy. Najlepiej stosować go przed siewem. Jeżeli tego zabiegu nie wykonano jesienią zabieg należy wykonać bardzo wczesną wiosną. Dawka 3kg/ha.

Ostatnie lata to bardzo intensywny rozwój badań nad rolą i wpływem bakterii na rozwój i zdrowotność roślin uprawnych. Ciekawym produktem jest Delsol, który zawiera azot, węgiel oraz „Co-formulator" stymulujący rozwój w glebie bakterii Pseudomonas putidia i Pseudomonas fluorescens mające właściwości ochronne gleby i poprawiające rozwój sytemu korzeniowego roślin.

4. Nawożenie magnezem

Wczesną wiosną na większości plantacji pszenicy obserwujemy niedobory magnezu, spowodowane zablokowaniem jego pobierania przez niskie temperatury. Najlepszym sposobem likwidacji niedoborów jest nawożenie siedmiowodnym siarczanem magnezu w dawce 15kg/ha.