- W ostatnich tygodniach prowadziliśmy intensywne negocjacje z akcjonariuszami Azotów Tarnów. W ich rezultacie podnieśliśmy cenę oferowaną za jedną akcję do 45 zł, co stanowi historyczne maksimum notowań tej spółki. Ponadto cena przekracza wyceny prezentowane przez analityków, a także innych uczestników rynku - komentuje Vladimir Kantor, wiceprezes Grupy Acron.

- Ostatnie tygodnie udowodniły, że nasza oferta jest jedyna na rynku - wszystkie pozostałe scenariusze są jedynie spekulacjami oraz nie zwiększają wartości dla akcjonariuszy. Zaznaczamy jednocześnie, że nasza oferta jest ważna do poniedziałku 16 lipca, i jest ona ostateczna - dodaje Vladimir Kantor

Zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego 16 maja br., za pośrednictwem spółki zależnej Norica Holding S.à r.l., Grupa Acron chce nabyć akcje, zapewniające maksymalnie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZAT. Jednocześnie, treść wezwania zakłada, że Grupa Acron ma prawo do zmiany minimalnej liczby akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której zobowiązuje się je nabyć.

- Tak jak do tej pory, podtrzymujemy nasz cel zostania strategicznym inwestorem Azotów Tarnów. Jednocześnie deklarujemy gotowość rozliczenia wezwania i nabycia akcji pomimo nieuzyskania 66% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Azotów Tarnów. Ostateczna decyzja zależeć będzie od tego, jak znaczący mniejszościowy pakiet akcji będziemy mogli objąć w ramach złożonych przez inwestorów zapisów. Oczywiście rozliczenie wezwania i objęcie akcji możliwe będzie tylko w przypadku, gdy zniknie ryzyko rozwodnienia kapitału zakładowego spółki. W szczególności oznacza to, że najbliższe NWZA Azotów Tarnów zakończy się 14 lipca odrzuceniem proponowanych uchwał - dodaje Vladimir Kantor.

Zapisy na sprzedaż akcji inwestorzy mogą składać w placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A, oraz oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A.

- Podniesienie ceny potwierdza nasze pełne zaangażowanie w ten projekt oraz przekonanie, że funkcjonowanie obu grup w ramach jednej struktury kapitałowej przyniesie wymierne korzyści nie tylko poszczególnym firmom, ale również pracownikom i akcjonariuszom. Chcemy uczestniczyć i wspierać dalszy rozwój Grupy Azoty Tarnów i budować jej długoterminowy wzrost wartości. Synergie z transakcji zarówno w obszarze surowcowym, jak i logistycznym, dystrybucyjnym czy sprzedażowym pozwolą nam wspólnie stworzyć jedną z największych grup chemicznych w Europie i na świecie - mówi Kantor.

Podobał się artykuł? Podziel się!