W poniższej analizie, w miejsce superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. przyjęto superfosfat wzbogacony 40 proc., ponieważ ten nawóz w punktach sprzedaży występował najczęściej.

Woj. opolskie: stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, polifoskę 8:24:24 oraz polifoskę 6:20:30 był wystarczający. Na zamówienie sprowadzano nawozy fosforowe: superfosfat pojedynczy granulowany i superfosfat wzbogacony 40 proc., a także polifoskę 4:12:32 i amofoskę. Na rynku nadal brakowało siarczanu potasu.

Woj. podkarpackie: nie zgłoszono uwag nt braku nawozów w handlu.

Woj. podlaskie: stan zaopatrzenia w nawozy azotowe był dobry. Wystąpiły niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, polifoskę 4:12:32 i amofoskę, które są zamawiane w miarę potrzeb. Superfosfat pojedynczy granulowany, polifoska 8:24:24 i polifoska 6:20:130 występowały w wystraczającej ilości i również były zamawiane w miarę potrzeb. Siarczan potasu występował w jednym punkcie sprzedaży.

Woj. pomorskie: stan zaopatrzenia w nawozy był dobry. Siarczan potasu, polifoskę 4:12:32 i amofoskę sprowadzano na zamówienie klienta w ciągu kilku dni.

Woj. śląskie: stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową i polifoskę 8:24:24 był wystarczający. Występował brak siarczanu potasu, superfosfatu pojedynczego granulowanego i superfosfatu wzbogaconego 40 proc. oraz amofoski - nawozy te sprowadzano na zamówienie. Brakowało także polifoski 4:16:18 i polifoski 6:20:30.

Woj. świętokrzyskie: zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową, polifoskę 8:24:24 i 6:20:30 było dobre, natomiast w superfosfat wzbogacony 40 proc., siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32 - słabe. Odnotowano braki w dostawach amofoski.

Woj. warmińsko-mazurskie: brakowało danych o zaopatrzeniu w siarczan potasu i polifoskę 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy było wystarczające.

Woj. wielkopolskie: zaopatrzenie w nawozy azotowe było wystarczające. Okresowo występujące braki uzupełniano w ciągu 1 - 4 tygodni.

Woj. zachodniopomorskie: stan zaopatrzenia w nawozy określono jako wystarczający. W przypadku braków nawozy szybko sprowadzano na zamówienie.

Popyt na pozostałe nawozy w omawianych województwach określono jako wystarczający.