Odżywianiu roślin był poświęcony jeden z paneli konferencji "Narodowe wyznawania w rolnictwie na Narodowym".