Stokaż amoniaku to zbiornik do jego przechowywania, wyposażony w system rozładunku i załadunku cystern kolejowych i samochodowych. Obiekt ma pojemność 15 tys. ton, co pozwala niemal 5-krotnie zwiększyć zdolności magazynowe amoniaku Grupy Azoty Puławy. Dotychczasowe zdolności magazynowe amoniaku w Puławach wynosiły ok. 3,5 tys. ton. Nowy zbiornik – inwestycja o łącznej wartości 108 mln zł, ma stanowić bufor bezpieczeństwa, pozwalający na elastyczne planowanie prac remontowych na większych odcinkach ciągów technologicznych, bez konieczności ograniczania produkcji.

Marian Rybak, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy zwrócił też uwagę na fakt, że - Dzięki tej inwestycji możemy z jednej strony kupować amoniak na rynku zewnętrznym gdy jego cena jest niska i zużywać go gdy instalacja do produkcji amoniaku ma przerwę technologiczną, a z drugiej strony nie musimy wstrzymywać pracy tej instalacji, gdy przerwę mają inne, służące do dalszego przeroby tego półproduktu. Oddana właśnie do użytku inwestycja to również zabezpieczenie magazynowe na wypadek okresowych przerw w dostawach gazu ziemnego, co nabiera szczególnego znaczenia w związku z ostatnimi problemami w dostawach gazu ze Wschodu.

Obecny na uroczystości Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa zauważył w swoim wystąpieniu - Ta inwestycja pokazuje, że decyzja sprzed dwóch miesięcy o wpisaniu Grupy Azoty na listę spółek strategicznych dla skarbu państwa była słuszna, jako że uruchamiana właśnie inwestycja wpisuje się w bezpieczeństwo produktowe kraju, pozwalając na elastyczne zarządzanie ważnym półproduktem w ramach całej Grupy Azoty.

Podobał się artykuł? Podziel się!