Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz podpisał 13 października 2011 r. umowę sprzedaży 23 293 330 akcji ZAK SA, stanowiących 40,86 proc. kapitału zakładowego spółki. Nabywcą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA. Łączna kwota transakcji wyniosła 200 089 704,70 zł, tj. 8,59 zł za akcję.

Sprzedaż pakietu akcji ZAK SA na rzecz większościowego akcjonariusza - Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościach SA (Azotów Tarnów) pozwoli na pełną konsolidację obu spółek oraz na wykorzystanie spodziewanego efektu synergii. Akcjonariusz większościowy przed realizacją transakcji posiadał 52,62 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki. Po nabyciu powyższych akcji Azoty Tarnów są uprawnione do wykonywania 93,48 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co umożliwia im sprawowanie pełnej kontroli korporacyjnej.

Zakup pakietu akcji ZAK SA związany jest z planami Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, które zakładają osiągnięcie pozycji jednego z czołowych producentów nawozów mineralnych w Unii Europejskiej, liczącego się w Europie producenta tworzyw konstrukcyjnych, a także producenta alkoholi Oxo i plastyfikatorów.

To kolejna, po niedawnej sprzedaży większościowego pakietu Zakładów Chemicznych Police, transakcja wzmacniająca potencjał Azotów Tarnów. Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest obecnie największą grupą chemiczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Podobał się artykuł? Podziel się!