Certyfikat ten jest potwierdzeniem zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami normy ISO 22000:2005 i ważny jest przez najbliższe 3 lata.

Otrzymany certyfikat jest efektem pozytywnego wyniku audytu recertyfikacyjnego, przeprowadzonego w Azotach Tarnów. Audyt swym zakresem obejmował produkcję i dystrybucję wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jako obszar szczególnego zainteresowania ocenie poddano skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem zasad GMP (dobra praktyka produkcyjna) i GHP (dobra praktyka higieniczna).

Podobał się artykuł? Podziel się!