W rolnictwie polskim coraz ważniejszy staje się problem bezpiecznego nawożenia, czyli takiego, które nie będzie miernie wpływać na plony roślin. Jak zatem nawozić, aby uzyskać wysokie plony?

Proste reguły
Wbrew pozorom jest to bardzo proste. Zboża w pierwszej kolejności trzeba nawozić azotem, ponieważ pierwiastek ten charakteryzuje się najwyższą produkcyjnością, tzn. że na 1 kg azotu zastosowanego na hektar przyrost plonu roślin zbożowych może wynieść 12 kg ziarna. Wysokie nawożenie azotem może jednak spowodować wyleganie zbóż. Aby zboża nie wylegały (a widać to po pierwszych burzach majowych), trzeba zastosować nawożenie potasem, który odpowiedzialny jest między innymi za wytworzenie tkanki mechanicznej u zbóż. Im więcej będzie azotu, tym więcej należy zastosować potasu, mimo że produkcyjność tego pierwiastka jest znacznie niższa od azotu, a przyrost plonu wynosi już tylko ok. 3 kg ziarna na 1 kg potasu na hektar.

A co z fosforem?
Do życia rośliny bardzo potrzebny jest również fosfor, a jego produkcyjność jest większa niż potasu i wynosi 6 kg ziarna zbóż za jeden kilogram fosforu zastosowanego na hektar. Fosfor odpowiada za wiele funkcji życiowych  roślin, ale nie wszyscy rolnicy chcą go kupować i stosować, gdy nawozy fosforowe są drogie. Prowadzi to więc szybko do najgorszej kombinacji nawozowej, jaką w praktyce rolniczej można sobie wyobrazić, a mianowicie zboża  nawozi się samym azotem lub azotem i potasem! Taką kombinację nawozową należy zdecydowanie odrzucić, ponieważ bardzo szybko doprowadzi do istotnych spadków plonów roślin. Niestety, w praktyce rolniczej okazuje się, że te dwie kombinacje cieszą się dużym powodzeniem.

Opis doświadczenia
W celu pokazania, jak nie należy nawozić i jak uchronić się przed skutkami złego nawożenia, w 1960 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Oborach koło Warszawy założono unikatowe w świecie doświadczenie nawozowe. Założono je na powierzchni 10 hektarów na glebie klasy IVa, czyli typowej glebie polskiej, w warunkach klimatycznych obejmujących Polskę Centralną. W doświadczeniu zastosowano wszystkie możliwe warianty nawozowe, co dało w efekcie końcowym aż 32 różne obiekty: