Cena została wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (np. cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. wynosi 139 zł, zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg , więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł - cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.)

Dla nawozów fosforowych CDR nie ma danych ze wszystkich województw, a na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest, że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40 proc. niż w pojedynczym granulowanym.

Dla nawozów potasowych również Centrum nie zebrało wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy wynika, że zarówno dla cen minimalnych, jak i maksymalnych, czysty składnik - potas, jest zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu. Prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny minimalne polifosek oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości. Wśród cen minimalnych czystego składnika w niższych granicach kształtują się ceny polifoski 6:20:30, natomiast drożej wypadają amofoska (chociaż nie we wszystkich województwach) oraz polifoska 4:12:32. Ceny maksymalne czystego składnika w analizowanych nawozach zachowują się podobnie - najdrożej czysty składnik wypada w amofosce (chociaż nie we wszystkich województwach) oraz polifosce 4:12:32.

Podobał się artykuł? Podziel się!