CDR Brwinów przygotowało informację na temat cen i stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w styczniu 2011r. I tak:
• województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest wystarczający;
• w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany był bardzo słaby (przyczyną jest znikome zainteresowanie ze strony rolników), a zaopatrzenie w siarczan potasu, superfosfat potrójny granulowany 46% oraz amofoskę oceniono jako słabe. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy określono jako dobry;
• w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy nadal określono na wystarczający;
• w województwie lubuskim odnotowano niewystarczające zaopatrzenie w nawozy fosforowe oraz siarczan potasu, pozostałe nawozy występują w stopniu wystarczającym;
• w województwie łódzkim jako wystarczające określono jedynie zaopatrzenie w nawozy azotowe. Superfosfat pojedynczy granulowany jest do nabycia jedynie w 35% punktów sprzedaży , superfosfat potrójny granulowany 25%, sól potasowa - w 80% punktów sprzedaży. Siarczanu potasu brakuje w 70% punktów sprzedaży. Zaopatrzenie w polifoski jest dość dobre. Polifoska 8:24:24 jest dostępna u około 85 % dystrybutorów, polifoska 6:20:30 jest dostępna u około 90% dystrybutorów, a polifoska 4:12:32 jest dostępna u około 60 % dystrybutorów. Amofoski brakuje w około 90% punktów sprzedaży.
• w województwie małopolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany oraz sól potasową określono jako dobry, superfosfat potrójny granulowany 46% oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jako wystarczający. Występują braki w zaopatrzeniu w siarczan potasu, polifoskę 4:12:32 (w sprzedaży jest podobna polifoska M) a także w amofoskę;
• w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy nadal jest wystarczający, braki uzupełniane są na bieżąco;
• w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe jest wystarczający. Nadal nie występuje na rynku siarczan potasu, natomiast nawozy fosforowe oraz amofoska i polifoska 4:12:32 sprowadzane są na zamówienie. stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy jest wystarczający. W wielu przypadkach na terenie woj. opolskiego ceny są negocjowane bezpośrednio z odbiorcą ( w zależności od ilości ),
• w województwie podkarpackim nadal brak w handlu superfosfatu potrójnego granulowanego 46%;
• w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe nadal jest dobry, niedobory występują w zaopatrzeniu w superfosfat potrójny granulowany 46%, sól potasową, polifoskę 4:12:32 oraz amofoskę - nawozy te są zamawiane w miarę potrzeb. Superfosfat pojedynczy granulowany, polifoska 8:24:24 polifoska 6:20:130 występują w ilości wystarczającej i również zamawiane są w miarę potrzeb.
• w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry, brak siarczanu potasu ale dostawa jest realizowana na życzenie rolnika w ciągu kilku dni, superfosfat potrójny granulowany 40% występuje w wersji wzbogaconej,
• w województwie śląskim zaopatrzenie w nawozy fosforowe realizowane jest wyłącznie na zamówienie, nadal występuje brak: siarczanu potasu (sprowadzany na zamówienie) i polifoski 4:16:18 a także polifoski 6:20:30 oraz amofoski. Pozostałe nawozy dostarczane są w ilości wystarczającej;
• w województwie świętokrzyskim stan zaopatrzenia w siarczan potasu, superfosfat potrójny granulowany 46%, siarczan potasu oraz polifoskę 4:12:32 określono jako słaby. Występują braki w zaopatrzeniu w amofoskę. Stan zaopatrzenia w pozostałe nawozy jest dobry;
• w województwie warmińsko-mazurskim brak danych o superfosfacie potrójnym granulowanym 46 %, o siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające;
• w województwie wielkopolskim mniej popularne: superfosfat pojedynczy granulowany oraz sól potasowa - zastępowane są nawozami wieloskładnikowymi, nie sprowadza się superfosfatu potrójnego granulowanego 46 % - w zamian oferowany jest superfosfat pylisty 40% ( średnia cena 137,00 zł/dt.). Polifoska 4:12:32 jest nawozem mało popularnym, ze względu na to, że jest przeznaczona pod specyficzne uprawy, amofoska także jest mało popularna wśród rolników, wykorzystywana głównie w uprawach ogrodniczych. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy jest wystarczające, okresowe braki są uzupełniane w ciągu 1-4 tygodni.
• w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.
W województwach pomorskim i wielkopolskim do analizy przyjęto superfosfat potrójny 40%, a nie 46% jak w pozostałych województwach. W województwie wielkopolskim nie produkuje się superfosfatu 46%, a w pomorskim superfosfat 40% występuje w wersji wzbogaconej.
Popyt na pozostałe nawozy w omawianych województwach był wystarczający.