Poinformowali o tym w niedzielę na konferencji prasowej w Lublinie lider SP Zbigniew Ziobro oraz pełnomocnik tej partii na Lubelszczyźnie Jarosław Żaczek.

Ziobro powiedział, że projekt ustawy ma zapobiec wrogiemu przejęciu zakładów w Puławach i Tarnowie. Podkreślił, że nieprzemyślane prywatyzacje doprowadziły już do dramatycznych konsekwencji w polskich przedsiębiorstwach. Przywołał przykład fabryki samochodów w Tychach, gdzie Fiat zapowiedział zwolnienie 1,5 tys. pracowników.

Żaczek, który we współpracy ze związkami zawodowymi przygotował projekt ustawy dotyczącej zakładów w Puławach i Tarnowie podkreślił, że obie te spółki są nadal wpisane do programu prywatyzacji na lata 2012 - 2013. Jego zdaniem w obecnej sytuacji prawnej przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa nie są w stanie zagwarantować prawidłowego przebiegu konsolidacji, a później prywatyzacji tych zakładów i zabezpieczyć "długofalowy interes Skarbu Państwa".

Zakładów tych nie należy prywatyzować - uważa Solidarna Polska - i stąd inicjatywa legislacyjna. - Zapisy tej ustawy gwarantują kontrolę Skarbu Państwa (nad zakładami w Puławach i Tarnowie) niezależnie od tego jak będzie przebiegał proces konsolidacji, kto będzie podejmował decyzje, jaki będzie układ polityczny w przyszłości - podkreślił Żaczek.

Projekt ustawy ma być wniesiony do Sejmu w poniedziałek.
W poniedziałek też Solidarna Polska ma złożyć w Prokuraturze Generalnej doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa "w sprawie prywatyzacji Zakładów Azotowych +Puławy+ oraz Zakładów Azotowych +Tarnów-Mościce+". Przestępstwo miałoby polegać - jak wynika z kopii doniesienia rozdanych dziennikarzom - na "usiłowaniu wyrządzenia znacznej szkody przedsiębiorstwu oraz przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych".

Jak głosi uzasadnienie doniesienia, czynności podjęte przez urzędników Skarbu Państwa w procesie konsolidacji tych spółek mogą doprowadzić m.in. do szkód w majątku Skarbu Państwa, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego kraju a także interesów branży rolniczej.
W listopadzie tego roku Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach i Zakłady Azotowe Puławy zawarły umowę, która przewiduje ich konsolidację w ramach jednej grupy kapitałowej i określa zasady współpracy.

Podobał się artykuł? Podziel się!