Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech podjęło decyzję w sprawie połączenia spółek Ciech, Soda Mątwy i Janikosoda. Jedynym akcjonariuszem obu przejmowanych firm jest Ciech. W procesie nie zostaną utworzone nowe akcje Ciech, a całość operacji zostanie przeprowadzona bez podwyższania kapitału zakładowego spółki matki.

Efektem operacji połączenia spółek będą: redukcja kosztów administracyjnych (m.in.: obsługa prawna, księgowa), uproszczenie struktury organizacyjnej i zwiększenie efektywności zarządzania. Scalenie wyeliminuje dodatkowy szczebel w strukturze własnościowej, czyniąc ją bardziej przejrzystą. Po połączeniu Soda Polska Ciech, będzie bezpośrednio, a nie jak dotychczas, pośrednio zależna od Ciech.

Soda Mątwy i Janikosoda nie prowadzą obecnie działalności operacyjnej. W 2007 roku działalność produkcyjna i energetyczna obu spółek została przeniesiona do spółki Soda Polska Ciech jako część programu restrukturyzacji struktury Dywizji Sodowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!