Jak można określić potrzeby pokarmowe kukurydzy?

Na podstawie wieloletnich badań naukowych szacowana ilość pobranych składników pokarmowych z plonem z kukurydzy kształtuje się na następującym poziomie:

Tab. 1 Średnie pobranie jednostkowe w g/1 tonę ziarna
Tab. 1 Średnie pobranie jednostkowe w g/1 tonę ziarna

 

Tab. 2 Średnie pobranie jednostkowe w kg/1 tonę ziarna
Tab. 2 Średnie pobranie jednostkowe w kg/1 tonę ziarna

 

Dla przykładu, aby określić potrzeby pokarmowe roślin, przy założeniu że plon ziarna kukurydzy kształtować się będzie na poziomie 8 ton z ha, dane z tabel mnożymy przez 8. Otrzymujemy zapotrzebowanie roślin na makro i mikroskładniki pokarmowe. Oczywiście, powinniśmy znać zasobność naszej gleby, a tę informację zdobędziemy wykonując analizę gleby.

Odczyn gleby

Odczyn to kolejny, bardzo istotny, czynnik w bilansie pokarmowym. Najwyższe plony kukurydzy uzyskiwane są na stanowiskach o pH gleby powyżej 6,0. W takim odczynie makroskładniki są pobierane przez rośliny z roztworu glebowego dobrze, natomiast cynk, mangan, miedź, żelazo, bor słabo lub bardzo słabo:

Ryc.1. pH gleby – czynnik decydujący o dostępności Zn dla roślin kukurydzy
Ryc.1. pH gleby – czynnik decydujący o dostępności Zn dla roślin kukurydzy

Z gleby o pH 4,4 roślina kukurydzy może pobrać pięciokrotnie więc cynku niż przy odczynie 6,4. Jednak każdy rolnik wie, że przy tak niskim odczynie roślina walczy o przetrwanie, a nie o wydanie optymalnego plonu. Zatem dla właściwego pobrania makroskładników i rozwoju mikroflory glebowej odczyn gleby utrzymujmy na poziomie pH powyżej 6,0 a mikroskładniki uzupełniajmy stosując nawożenie dolistnie.

Ile cynku zastosować w uprawie kukurydzy?

W przedstawionym powyżej przykładzie, przy założonym plonie 8 ton ziarna kukurydzy z ha, rośliny muszą pobrać około 400 g Zn. W glebie zasobność tego pierwiastka jest średnia a odczyn gleby wynosi 6,2. Szacujemy (na podstawie wyk. 1), że z roztworu glebowego pobranie wyniesie około 100 g. Pozostałe 300 g pierwiastka musi zostać podane w postaci szybko działających nawozów dolistnych. Wielu autorów podaje, że potrzeby pokarmowe kukurydzy w stosunku do tego mikroelementu są znacznie wyższe, jednak trzeba pamiętać, że jest to uzależnione od formy zastosowanego nawozu.