Rekordowe ceny zbóż oraz roślin oleistych w ostatnich dwóch latach, jak również rosnący popyt ze strony krajów rozwijających się na żywność, spowodowały zwiększenie się globalnego areału upraw polowych, a co za tym idzie zapotrzebowania na nawozy.

Zwiększenie produkcji nawozów w konsekwencji doprowadziło na rynku światowym do znacznego wzrostu cen surowców chemicznych wykorzystywane do ich produkcji, m.in. potasu.

Chiny już dziś wprowadziły cła eksportowe na nawozy w wysokości 135 proc., aby zapewnić ich wystarczającą podaż na rynku krajowym oraz aby zabezpieczyć się przed dalszymi wzrostami ich cen.

Na rynku krajowym, elementem uzasadniającym podwyżki cen nawozów, był wzrost cen gazu, energii elektrycznej oraz pracy. W tym kontekście szczególne znacznie miał wzrost w ubiegłym roku cen gazu o 6,3 proc., który stanowi średni blisko połowę kosztów produkcji nawozów.

Jednocześnie dane GUS za luty wskazują, iż od początku roku dynamika wzrostu cen gwałtownie przyspieszyła. W przypadku nawozów fosforowych i potasowych ceny zwiększyły się nawet o ponad 20 proc. (w przypadku Superfosforatu potrójnego 40 proc. - 25,7 proc.).

Należy oczekiwać, iż w bieżącym sezonie 2008/2009 ceny nawozów będą w dalszym ciągu drożeć, przede wszystkim w wyniku rosnących kosztów ich produkcji (m.in. zapowiedziany wzrost cen gazu od maja o 14,4 proc.), jak również utrzymującego się na nie popytu na świecie.

Podobał się artykuł? Podziel się!