Zasób naszych gleb w pierwiastki określane mianem mikroskładników przeważnie jest niewielki i zazwyczaj niewystarczający do pokrycia potrzeb pokarmowych upraw. Co więcej, nawet przy wysokiej zasobności ich dostępność dla roślin może być ograniczona.

Decyduje o tym m.in. odczyn gleby. Im jest wyższy - bardziej zbliżony do obojętnego, tym mniejsza jest dostępność niektórych mikroelementów: żelaza (Fe), manganu (Mn), niklu (Ni), miedzi (Cu), boru (B) i cynku (Zn).

- Wzrost pH jest korzystny z punktu dostępności makroelementów i molibdenu (Mo). który zachowuje się, jak makroelement – mówił dr hab. Witold Szczepaniak z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na konferencji firmy ADOB „Siła Nauki” zorganizowanej w Opalenicy, w woj. wielkopolskim.

Ponadto roślina nie skorzysta ze składników, jeśli nie zbuduje odpowiednio rozwiniętego systemu korzeniowego. Pobiera te, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, tzn. w odległości do 1 mm od włośnika korzenia.

Im większy, bardziej obfity, bogaty w włośniki, tym większa penetracja gleby i możliwość lepszego odżywienia. Stąd wynika konieczność dbania o system korzeniowy roślin poprzez odpowiednio zbilansowane nawożenie makro- i mikroelementowe.

W przypadku mikroelementów najszybszym sposobem dostarczenia ich do roślin jest dokarmianie przez liście. Zabieg powinien być przeprowadzany prewencyjnie, z wykorzystaniem niskich dawek nawozów dolistnych, czyli takich przy których rośliny są w stanie pobrać całość podanej ilości składników i wykorzystać je na bieżąco.

Z tego względu zabieg, należy powtarzać i nawozić mikroelementami 2-3 krotnie w okresie wegetacji. Najbardziej efektywne pod względem plonotwórczym jest nawożenie dolistne w okresach intensywnego tworzenia się biomasy oraz organów generatywnych (do kwitnienia).

Pewnym rozwiązaniem wspomagającym rozwój roślin (także korzeni) jest stosowanie przy siewie mikroelementowych nawozów startowych. Okres ich oddziaływania to 30 do 50 dni. Natomiast skład jest różny i zależy od gatunku rośliny uprawnej pod którą jest aplikowany oraz producenta.

Zawsze przystępując do nawożenia uwzględnić trzeba wielkość plonu, jaki chce się uzyskać i brać pod uwagę fakt wynoszenia składników wraz z plonem.

Podobał się artykuł? Podziel się!