W 2011 r. z dotacji skorzystało blisko 500 śląskich rolników, a dla kolejnych ponad 130, którzy złożyli wnioski w Śląskiej Izbie Rolniczej ma kwotę ponad 1,2 mln zł, nie starczyło już środków z zeszłorocznej, również dwumilionowej puli. Będą mogli otrzymać wsparcie w tym roku.

Jak dowiedzieliśmy się w WFOŚiGW, tegoroczne dofinansowanie do wapnowania gleb zarząd funduszu ma zatwierdzić w czwartek, a 23 kwietnia jego rada nadzorcza. Potem w ciągu kilku tygodniu zostanie podpisana umowa ze Śląską Izbą Rolniczą, która - podobnie jak w ubiegłym roku - będzie operatorem programu. Następnie środki będą do dyspozycji rolników, którzy zawrą stosowne umowy z Izbą.

Wapnowanie gleb to ważny zabieg agrotechniczny kształtujący odczyn gleby. W Polsce większość uprawianych roślin wymaga gleb lekko kwaśnych o odczynie zbliżonym do obojętnego, tymczasem większość użytkowanych rolniczo gleb należy do kwaśnych i bardzo kwaśnych, stąd konieczność ich okresowego wapnowania.

Fundusze ekologiczne od dawna wspierały wapnowanie, jednak po wejściu Polski do UE pomoc krajową w rolnictwie wstrzymano. Uznano, że wapnowanie jest typowym zabiegiem agrotechnicznym, a niezwiązanym z ochroną środowiska. Z czasem resorty rolnictwa i środowiska uzgodniły, że możliwe jest dofinansowanie zakupu nawozów wapniowych z funduszy ekologicznych, gdy służy to ochronie środowiska i zmierza do przywrócenia stanu gleby do optymalnego poziomu.

W woj. śląskim przywrócenie dotacji do wapnowania nastąpiło w 2011 r., po czterech latach starań śląskich organizacji rolniczych. Przełomowa była ekspertyza naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która wskazała, że główną przyczyną degradacji chemiczno-biologicznej gleb w regionie są skutki poprzemysłowej działalności człowieka, w tym m.in. emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

W 2011 r. na wapnowanie ponad 10 tys. hektarów gleb w woj. śląskim wykorzystano blisko 27 tys. ton wapna. Skorzystało z tej możliwości blisko 491 rolników. Dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego wynosiło 75 zł na tonę czystego składnika nawozowego. Nie jest to całkowity koszt wapnowania - w zeszłym roku zakwalifikowani do dofinansowania rolnicy zapłacili za nie ponad 3,7 mln zł, otrzymując 2 mln zł wsparcia.