Takie negatywne konsekwencje to w głównej mierze ograniczenie pobierania składników pokarmowych przez system korzeniowy, wskutek czego na rzepaku pojawiają się fizjologiczne objawy niedoboru mikro- i makroskładników, uwidaczniające się poprzez zahamowanie wzrostu i rozwoju, przebarwienia blaszki liściowej, a pośrednio poprzez obniżenie odporności na mróz i zwiększenie podatności na choroby. Istotne jest więc, aby w strategii nawożenia tego gatunku uwzględnić nie tylko nawozy doglebowe, ale i pozakorzeniowe dokarmianie roślin. Sposób ten nie tylko pozwala efektywniej wykorzystać podane składniki pokarmowe w warunkach stresowych, ale również zapewnia ich szybsze pobieranie przez roślinę. W przypadku rzepaku ozimego można dokarmianie dolistne uważać jako podstawowy zabieg do dostarczenia roślinom mikroskładników, a także jako częściowe uzupełnienie w makroskładniki.

Dolistne dokarmianie rzepaku należy rozpocząć już jesienią w fazie od 4 do 8 liści właściwych. W tym okresie należy zastosować profilaktycznie nawozy zawierające w swoim składzie mikroskładniki, ze szczególnym uwzględnieniem boru oraz makroskładniki takie jak: fosfor, magnez, potas i siarka. Bardzo dobre rezultaty w dostarczaniu mikroelementów dają zabiegi nawozem ActiPlon Rzepak. Został on odpowiednio zbilansowany z myślą o tej uprawie, a zastosowane w jego składzie wysoko przyswajalne chelaty mikroskładnikowe pozwalają na szybkie zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin. Kluczową rolę we wzroście korzeni i pędów oraz korzystne oddziaływanie na rozwój narządów generatywnych kwiatu odgrywa bor. Pierwiastek ten stosowany w jesiennym dokarmianiu roślin pozwala dodatkowo zwiększyć ich szanse na przezimowanie poprzez zintensyfikowanie rozwoju systemu korzeniowego. Z kolei wczesno wiosenne zastosowanie boru pobudza podziały komórkowe stożków wzrostu, co gwarantuje intensywniejszy wzrost rzepaku. Na dostarczenie roślinom tego mikroskładnika firma ARKOP proponuje dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest krystaliczny nawóz zawierający w swym składzie 21% boru - Super ActiBor-21, cechujący się idealną i bardzo szybką rozpuszczalnością. Drugą natomiast propozycją jest płynny nawóz ActiBor mający w swym składzie 11% boru. Duże znaczenie w uprawie rzepaku oprócz boru odgrywają także takie mikroskładniki jak molibden i mangan. Pierwiastki te biorą udział w wielu ważnych przemianach azotu. Ponadto mangan uczestniczy w przebiegu procesu fotosyntezy oraz metabolizmie białek, cukrów i lipidów. Idealnym więc sposobem uzupełnienia tych pierwiastków jest zastosowanie wysokiej jakości chelatów z serii Actipol i L-Actipol.