Przedsiębiorstwo Arenda Sp. z o. o. prowadzi działalność rolniczą na powierzchni 1200 ha, w Charbielinie w woj. opolskim. Roczna suma opadów ok. 800 mm , pokrywa śnieżna w okresie zimowym, oraz dobre gleby (głównie kl. III a) na podłożu gliniastym , wszystko to umożliwia osiąganie wysokich wyników produkcyjnych w takich uprawach jak: pszenica ozima , rzepak ozimy , oraz kukurydza na ziarno.

Gospodarstwo korzysta z programu Agro-Map między innymi do precyzyjnego nawożenia fosforem i potasem. Wstępem jest coroczne pobieranie prób glebowych, wg ustalonej stałej siatki GPS a następnie analiza zasobności gleby. Pojedyncza próba pochodzi z obszaru 0,5 ha.

Analizy glebowe są podstawą do powstania map aplikacyjnych, pozwalających na stosowanie zróżnicowanej dawki nawożenia na każdym polu. Wprowadzona technologia zaowocowała ograniczeniem nawożenia do wysokości, średnio: 13kg K2O/ha i 40kg P2O5/ha. Ziemia nie jest nawożona luksusowo i drogo, natomiast w pełni pokrywane są potrzeby pokarmowe roślin do planowanej wysokości plonów.

Wprowadzenie systemu wsparcia decyzji nawozowych stało się jednym z czynników (obok nowych odmian, lepszej ochrony) wzrostu plonów. O ile w latach 1993-2002 (czyli przed jego wprowadzeniem) uzyskiwano średnio 69,86 dt/ha suchego ziarna kukurydzy, to po jego wdrożeniu średni plon wzrósł do 91,41 dt/ha. W wypadku pszenicy ozimej jest to odpowiednio: 64,86 dt/ha i 80,71 dt/ha.

Przedstawione rozwiązanie sprawdza się w warunkach przedsiębiorstwa Arenda i równie dobrze może służyć w każdym innym. Barierą stojącą na drodze upowszechnienia tego, lub jemu podobnych rozwiązań jest koszt zakupu sprzętu elektronicznego. Dopóki nie będzie on w zasięgu budżetu gospodarstw rodzinnych (30-50 ha), ten sposób gospodarowania składnikami pokarmowymi pozostanie dostępny tylko dla nielicznych. Tak można podsumować głosy dyskusji, jaka się wywiązała po prezentacji.   

Podobał się artykuł? Podziel się!