Dokładne określenie potrzeb nawożenia azotowego jest najważniejsze, nie tylko ze względu na możliwość przenawożenia roślin tym składnikiem, ale również ze względu na ujemne skutki środowiskowe. W nawożeniu azotowym zbóż jarych ważne okazuje się nie tylko określenie wielkości optymalnej dawki tej substancji, ale także termin i sposób stosowania.

Nawozy w dawkach

Dawki azotu w uprawie zbóż jarych

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Dawki azotu w uprawie zbóż jarych

Pierwszą dawkę nawozów stosuje się bezpośrednio przed siewem zbóż jarych. Powinna ona stanowić 60 proc. przeciętnej zalecanej dawki. Pierwsza dawka azotu jest jedyną dawką stosowaną pod jęczmień browarny. Zaleca się ją nawet 3–4 tygodnie przed siewem w ilości 30–40 kg N/ha. Wczesny wysiew nawozów sprzyja równomiernemu pobieraniu azotu z gleby i lepszej gospodarce węglowodanowej w roślinie, zwiększa plon, nie podnosi natomiast zawartości białka. W chwili ukazania się artykułu zboża jare będą już po zastosowaniu pierwszej dawki azotu.

Dawki azotu do 50 kg N/ha stosuje się jednorazowo przed siewem zbóż jarych, natomiast większe należy dzielić na części i mniej więcej 60 proc. rozsiać przed siewem zboża, a pozostałe podać pogłównie na początku fazy strzelania w źdźbło (nawóz sypki) lub w końcowym okresie tej fazy (nawozy płynne). Efekt dzielenia dawek jest korzystny przy uprawie pszenicy jarej na cele młynarsko-piekarskie.
Testy roślinne

Uściślenie drugiej dawki azotu pod zboża