Fosfor i potas pod rośliny jare można już wysiewać jesienią. Jednak wielu rolników obawia się, że pierwiastki te zostaną na przestrzeni zimy wymyte i bezpowrotnie utracone. W pewnych warunkach jednak nawożenie jesienne przynosi wymierne korzyści.

W zależności od wyboru uprawek przedsiewnych stosowanie nawozów fosforowych i potasowych tuż przed siewem roślin jarych, a więc na wiosnę, daje możliwość ich wymieszania na taką głębokość jak uprawa, czyli powiedzmy 3-4 cm. Biorąc pod uwagę, jak słabo przemieszczane są w glebie te składniki, to zdecydowanie za płytko. Sukcesywny przyrost korzeni roślin sprawia bowiem, że szybko znajdą się one w strefie, gdzie koncentracja tychże składników będzie niedostateczna. W konsekwencji będą one rosły w warunkach deficytu tych składników, co może wpłynąć na prawidłowy rozwój rośliny. Prawidłowe stosowanie fosforu i potasu powinno zatem zakładać również wprowadzenie tych składników do głębszych warstw profilu glebowego, a to może zagwarantować nam jedynie orka zimowa.

Najlepsze wymieszanie nawozów fosforowo-potasowych zapewniałoby postępowanie polegające na rozsypaniu ich na powierzchni pola i dokładnym wymieszaniu ich z warstwą gleby, a dopiero następnie wykonanie orki zimowej. W praktyce jednak, by nie generować większych kosztów takiego zabiegu, najczęściej ogranicza się to do rozsypania nawozów i zaorania pola.

TYLKO W PEWNYCH WARUNKACH

Rozważania na temat, w jakich warunkach stosować nawozy potasowe oraz fosforowe jesienią, w przypadku siewu roślin jarych należałoby rozpocząć od odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jaki jest odczyn gleby?

2. Jaka jest aktualna zasobność gleby w fosfor i potas (tabela 1. oraz 2.)?

3. Jaką kategorię agronomiczną posiada gleba?

4. Jaki gatunek rośliny jarej planujemy zasiać wiosną?

WAŻNE JEST PH GLEBY

Przygotowanie pola pod rośliny jare powinno się zaczynać od kontroli odczynu. To od pH gleby w dużej mierze zależy przyswajalność fosforu. Optymalny zakres pobierania tego składnika mieści się w graniach pH 5,5-7,2. W miarę oddalania się od tych wartości tworzą się w glebie nierozpuszczalne sole, których roślina nie jest w stanie pobrać. W przypadku, gdy okaże się, że pH znacznie odbiega od optymalnego, należy najpierw uregulować odczyn gleby. Późna jesień jest terminem może nie najlepszym, ale dopuszczalnym na zabiegi wapnowania. Na ograniczoną dostępność fosforu mają również wpływ niskie temperatury, które w przypadku tego składnika silnie mogą ograniczać jego pobieranie.