Przed przystąpieniem do nawożenia najpierw wykonuje się bilans w celu poznania potrzeb pokarmowych czyli tak, jak u zbóż ozimych. Różnica polega na tym, że zboża jare wiosną nawozi się wszystkimi niezbędnymi składnikami, które wynikają z bilansu. Uwzględnia on potrzeby pokarmowe, zasobność gleby w przyswajalny fosfor, potas i magnez oraz dostępny azot i siarkę. Ponadto wartość słomy, resztek roślinnych, nawozów organicznych, obornika, które zostały wprowadzone do gleby bezpośrednio przed ich siewem, jak i w zmianowaniu. Nawożenie fosforem i potasem powinno stosować się także w stanowiskach zasobnych w te składniki, przy klasach zasobności średniej, a nawet wysokiej z uwagi na krótszy okres wegetacji oraz większą wrażliwość zbóż jarych na niedobór wody. Jednak efektywność nawożenia fosforem i potasem zwiększa się w miarę zmniejszenia zasobności gleby.

Zboża jare nawozi się fosforem i potasem na wiosnę przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Wielkość dawki fosforu i potasu jest to iloczyn plonu i pobrania jednostkowego składnika (wraz z ilością słomy).

Najczęściej stosowanymi formami nawozów fosforowych są superfosfaty, np. superfosfat potrójny zawiera 46 proc. P2O5, a wśród nawozów potasowych są sole potasowe, np. sól potasowa zawierająca 60 proc. K2O. Nawozy te można mieszać i stosować razem. Przy mieszaniu nawozów trzeba zwrócić uwagę na ich uziarnienie i łączyć te o podobnym uziarnieniu, czyli granulowane z granulowanymi, a pyliste z pylistymi. Zmieszanie granulowanego superfosfatu z krystaliczną solą potasową prowadzi do rozwarstwienia mieszanki.

W przedsiewnym nawożeniu zbóż jarych zalecane są do stosowania również nawozy wieloskładnikowe. Nawozy te mogą zawierać różne sumy składników, np. Polidap zawiera 18 proc. (N) azotu w formie amonowej, 46 proc. (P2O5) fosforu w formie amonowej (w tym 41 proc. rozpuszczalnego w wodzie), 5 proc. (SO3) siarki w formie siarczanu.

Prawidłowe stosowanie fosforu i potasu ma duże znaczenie przy uprawie jęczmienia browarnego, gdyż wpływa na jakość technologiczną ziarna. Fosfor oddziałuje na dobre wykształcenie ziarna i zmniejsza procentowy udział łuski, a potas polepsza zabarwienie ziarna.

Podobał się artykuł? Podziel się!