Fosfor i potas w zboża jare stosuje się wiosnę przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Wysiew nawozów fosforowo-potasowanych przed wykonaniem orki zimowej mogli wykonać rolnicy, którzy zboża jare uprawiać będą na glebach zwięzłych terenów równinnych, w rejonach o średnich lub małych opadach jesienno-zimowych.

Prawidłowe stosowanie fosforu i potasu ma duże znaczenie przy uprawie jęczmienia browarnego, gdyż wpływa na jakość technologiczną ziarna. Fosfor oddziałuje na dobre wykształcenie ziarna i zmniejsza procentowy udział łuski, a potas polepsza zabarwienie ziarna.

Zboża jare wykazują większą wrażliwość na niedobór wody niż ozime z uwagi na krótszy okres wegetacji, dlatego zaleca się nawozić fosforem i potasem także na stanowiskach zasobnych w te składniki, przy klasach zasobności średniej, a nawet wysokiej.

Spośród form nawozów wykorzystać można superfosfat, jako nawóz fosforowy czy sól potasową, jako nawóz potasowy. Nawozy te można mieszać i stosować razem. Przy mieszaniu trzeba zwrócić uwagę na ich uziarnienie i łączyć tylko te o podobnym. Zmieszanie granulowanego superfosfatu z krystaliczną solą potasową prowadzi do rozwarstwienia mieszanki. Dlatego mieszamy nawozy granulowane z granulowanymi, a pyliste z pylistymi.

W przedsiewnym nawożeniu zbóż jarych zalecane są również nawozy wieloskładnikowe, a przy ich doborze zwraca się uwagę nie tylko na azot – taki nawóz powinien charakteryzować się wysoką zawartością np. fosforu. Przy czym nawozy azotowe aplikować można od 1 marca.

Podobał się artykuł? Podziel się!