Niektórzy rolnicy wykonują badania glebowe co roku. Dzięki temu mogą wnioskować o zmianach właściwości gleb jakie zachodzą pod wpływem różnych zastosowanych w ich gospodarstwie czynników, w tym głównie nawozowych. Taka wiedza pozwala na umiejętne dostosowanie technologii nawozowej pod konkretne siedlisko.

Analizy gleby wykonują rolnicy przede wszystkich w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych, których siedziby mieszczą sie w każdym mieście wojewódzkim. Do tych placówek można przywieź próbki gleby osobiście, można je wysłać pocztą lub skorzystać z usług regionalnego przedstawiciela. Może on sam przyjechać na miejsce, profesjonalnie pobrać do analiz próbki i osobiście zabrać je do laboratorium.

Na rynku istnieje również kilka prywatnych firm wykonujących takie analizy (należy jednak zwracać uwagę czy mają stosowną akredytację i pozwolenie na wykonywanie takich usług). Pomocą służą również uczelnie rolnicze, zwłaszcza w zakresie bardziej skomplikowanych oznaczeń glebowych.

Wszystkie Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze mają ustalony stały cennik dla wszystkich wykonywanych przez siebie usług.

Poniżej przedstawimy ceny tych, które warto wykonać:

1. Podstawowa analiza gleby (oznaczenie pH (w KCl), zawartości fosforu (P2O5), potasu (K2O) oraz magnezu (Mg) kosztuje 11,56 zł (z VAT). Takie badania wykonuje się dla potrzeb doradztwa nawozowego jak również w celu określenia potrzeb wapnowania.

2. Gdy podejrzewamy, że nasze gleby są mało zasobne w niezbędne dla wzrostu i rozwoju mikroelementy warto przepadać je pod tym kątem, by w przyszłości zastosować odpowiednią profilaktykę mikroelementową. Do wyboru mamy dwa rodzaje badań. Analiza gleby na zwartość w niej boru B, miedzi Cu, cynku Zn, żelaza Fe, oraz manganu Mn kosztuje 46,25 zł. Ta sama analiza oprócz boru kosztuje 30,87 zł za jedną próbkę.

3. Samo oznaczenie pH wraz z wyliczeniem na jej podstawie dawki wapna kosztuje - 15,64zł. Warto taką analizę wykonać przed planowanym wapnowaniem. Przy czym bardziej wiarygodną analizą jest wyznaczenie dawki wapna na podstawie tzw. kwasowości hydrolitycznej. Analizę tą również można wykonać w OSCHR niemniej jednak cenę ustala się indywidualnie.