Jęczmień jary to roślina, która wytwarza słaby system korzeniowy, przez co miewa problemy z pobieraniem składników mineralnych z gleby, szczególnie przy okresowych niedoborach wody. Tym samym gatunek ten wymaga dokładnie zbilansowanego nawożenia. Cechą charakterystyczną jest nawożenie azotowe zróżnicowane w zależności od kierunku uprawy. Składnik ten w sposób decydujący wpływa bowiem na parametry jakościowe ziarna. To przeznaczone na paszę powinno odznaczać się wysoką zawartością białka, z kolei wykorzystywane do produkcji piwa - przeciwnie, winno mieć nie więcej niż 11,5 proc. białka, ponieważ wyższy poziom obniża jego przydatność browarnianą. Ilość pobranego przez rośliny azotu warunkuje nie tylko wielkość dawki nawozowej, lecz także odczyn gleby, o który należy zadbać jeszcze jesienią (po zbiorze przedplonu). Dlaczego? Przy niskim pH ziarno przeznaczone na cele browarne osiąga zbyt wysoką zawartość białka. Generalnie optymalny odczyn gleby wynosi dla produkcji jęczmienia od pH 6,0 na piaskach słabo gliniastych do pH 6 ,8 na glinach ciężkich.

POTRZEBY POKARMOWE JĘCZMIENIA

Zakładając plon ziarna w wysokości ok. 6 t/ha, rośliny pobierają z gleby ok. 120 kg N, 70 kg P2O5, 100 kg K2O, 20 kg MgO, 50 kg CaO. Trzeba przy tym zaznaczyć, że jęczmień typu pastewnego jest bardziej wymagający pod względem pobierania azotu z gleby. Przeciętnie bowiem pobiera więcej tego składnika (na 1 t planowanego plonu ziarna 25 kg N) z gleby niż jęczmień typu browarnego (20 kg N). Warto podkreślić, że szczególnie po tak suchym roku jak 2015 rolnicy powinni zbadać zawartość azotu mineralnego w glebie. Ułatwi to określenie wysokości nawożenia azotowego rośliny następczej - w tym wypadku jęczmienia. Dlaczego? Na podstawie badań okazało się, że np. na stanowisku po uprawie buraka cukrowego pozostało w glebie dużo azotu mineralnego. Brak wody spowodował, że rośliny nie mogły pobierać składników mineralnych (w tym również azotu), zatem pozostały one w glebie. Większej zasobności w składniki pokarmowe można się szczególnie spodziewać na glebach zwięzłych charakteryzujących się większym kompleksem sorpcyjnym.

NAWOŻENIE AZOTEM JĘCZMIENIA PASTEWNEGO

Jęczmień przeznaczony na paszę nawozi się azotem, biorąc pod uwagę: jego potrzeby pokarmowe, a także czynniki agrotechniczne i siedliskowe. Większe potrzeby tego składnika występują na glebach średnich o optymalnym odczynie, po przedplonach nawożonych małą dawką tego pierwiastka i gdy opady zimowe były obfite.