W kraju produkowane jest rocznie ok. 26 mln t słomy, z czego część zostaje wykorzystana w paszy, jako ściółka, czy jest przyorywana. Resztki pożniwne w postaci słomy to cenne źródło składników pokarmowych, ale także niechcianych patogenów chorobotwórczych i szkodników.

Przy intensywnej technologii uprawy i stosowaniu znacznej ilość fungicydów, rozkład słomy w glebie przebiega wolniej. Jest też dłuży w glebach kwaśnych i lekkich, a nierozłożona słoma pochłania z gleby wodę, co wpływa na pogorszenie warunków wschodów roślin. Przyspieszyć rozkład słomy można przez odpowiednie nawożenie oraz wprowadzanie preparatów przyspieszających namnażanie się bakterii celulolitycznych.

Maksymalne wykorzystanie makro- i mikroskładników z resztek pożniwnych, lepsze budowanie próchnicy będzie możliwe przy właściwym ich zagospodarowaniu. Co oznacza dobre rozdrobnienie słomy, która musi być pocięta na krótkie odcinki ok. 4 cm długości. Gleba wraz z resztkami musi być nawożona azotem, ok. 6-8 kg N/t słomy. Dobrze, jeśli aplikowany jest molibdenem, który wchodzi w reakcje z celulozą i odżywia bakterie azotowe.

Przyswajalność molibdenu będzie słabsza im gleba jest bardziej kwaśna. Dlatego ważną rolę pełni wapnowanie gleb, istotne jest także nawożenia fosforem. Choć zasobność gleb w molibden w naszym kraju nie ulega obniżeniu to letnie susze i wysokie temperatury będą ją ograniczać. Przeważnie cięższe gleby są bardziej zasobne w molibden. Większe ilości molibdenu zawierają gleby wapienne i bagienne.

Bakterie glebowe uczestniczą w rozkładzie resztek pożniwnych. Firma Intermag wyselekcjonowała szczepy bakterii: Bacilius subtilis szczep B00105 i Bacilius licheniformis szczep B00106, które są zdolne są do szybkiej i efektywnej dekompozycji resztek pożniwnych. Mikroorganizmy te dzięki syntezie synergistycznego kompleksu enzymów z grupy celulaz, efektywnie katalizują reakcję rozkładu celulozy uwalniając jednocześnie łatwo przyswajalne składniki odżywcze dla roślin.

500 mln przetrwalników bakterii/ 1 ml proponuje firma w swoim nowym biopreparacie Bactim Słoma, który jest w trakcie patentowania. Preparat przed wprowadzeniem na rynek został dokładnie przebadany między innymi w doświadczeniach prowadzonych przez IUNG.