Aminokwasy to organiczne związki chemiczne zawierające węgiel, wodór, tlen, azot i niewielkie ilości siarki. Są podstawowym elementem budowy białek (protein), jak również stanowią podstawowy budulec organizmów roślinnych i zwierzęcych. Istnieje 20 podstawowych aminokwasów, z których w zależności od połączenia powstaje ponad 50 000 białek. Białka wchodzą w skład enzymów i hormonów, pełnią funkcje budulcowe, transportowe, odpornościowe, regulują przebieg procesów biologicznych, odpowiadają za wytwarzanie i przekazywanie sygnału stresu. Rośliny mogą syntetyzować wszystkie aminokwasy. Proces ten wymaga dużych nakładów energii i jest czasochłonny.

Dostarczenie roślinom „gotowych" aminokwasów zmniejsza nakład energii niezbędny do przyswajania azotu i węgla. Dzięki temu rośliny są efektywniejsze w produkcji plonu i jednoczesnej obronie przed stresem.

Rosnący popyt na produkty na bazie aminokwasów napędzany jest m.in. pozytywnymi opiniami producentów rolnych o stosowaniu, działaniu i efektach plonotwórczych. Rolnicy chętnie włączają płynne koncentraty aminokwasowe do swoich technologii produkcji ze względu na
ich wszechstronne zastosowanie oraz szybkie działanie na roślinach. Produkty te z powodzeniem są stosowane w mieszaninach zbiornikowych z nawozami i/lub środkami ochrony roślin w technologii produkcji roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Wraz ze wzrostem popytu, na rynku pojawia się coraz więcej nawozów aminokwasowych. Produkty te istotnie się różnią i tylko pozornie są do siebie podobne. Nasuwa się, więc pytanie: czym się kierować przy wyborze produktu? Okazuje się, że może być to spore wyzwanie dla wielu producentów rolnych. Brak ujednoliconych parametrów charakteryzujących płynne koncentraty aminokwasowe, nie ułatwia wyboru.
Na co więc zwracać uwagę przy wyborze produktu aminokwasowego? Z pewnością na parametry podane na etykiecie.