Rośliny pobierają siarkę w formie siarczanów, które w komórkach roślin ulegają redukcji do formy SH. Siarka może być też pobierana przez liście bezpośrednio z powietrza, gdyż rośliny mają zdolność sorbowania dwutlenku siarki.

Zapotrzebowanie roślin na siarkę jest różne w zależności od ich fazy rozwojowej. Rośliny pobierają siarkę przez cały okres wegetacji i wzrost intensywności przypada w stadium kwitnienia. Uwarunkowane jest też gatunkiem roślin, wielkość zapotrzebowania na siarkę kształtuje się następująco:

  • 40-80 kg S/ha - rośliny krzyżowe
  • 30-40 kg S/ha - rośliny motylkowe, burak cukrowy, kukurydza
  • 12-25 kg S/ha - trawy i zboża, ziemniak

Duże znaczenie ma siarka wchodząca w skład białek pełniących funkcje enzymów. Siarka tworzy mostki dwusiarczkowe, które stanowią łącznik pomiędzy sąsiednimi łańcuchami polipeptydowymi i wzmacniają w ten sposób stabilność cząsteczki białka. Jakiekolwiek zaburzenia w dostępności siarki odbijają się na reakcjach syntezy aminokwasów siarkowych oraz fotosyntezy.

Niedobór siarki prowadzi do słabszego pobierania azotu z gleby oraz zahamowanie jego obiegu w roślinie. Azot nie bierze udziału w przemianie białkowej, następuje zwiększenie zawartości azotanów, które w dużych stężeniach są dla roślin trujące.

Podobał się artykuł? Podziel się!