Otrzymując statuetkę „Byka i niedźwiedzia", prezes Jerzy Marciniak został nagrodzony za sukces konsolidowania branży chemicznej, pomimo że Azoty Tarnów w ubiegłym roku mogły być przejęte przez Rosjan.

- To odwaga i determinacja prezesa doprowadziły do zwiększenia wartości Grupy Azoty. Spółka Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., która jest jednostką dominującą w grupie, prowadzi obecnie proces konsolidacji z ZA „Puławy" S.A. Dziś faktem stała się już wizja Jerzego Marciniaka sprzed 5 lat, kiedy to nieśmiało wspominał o potrzebie skonsolidowania polskich fabryk chemicznych - informuje firma.

Jerzy Marciniak został prezesem Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w 2008 r., w wyniku postępowania konkursowego. W trakcie jego pierwszej kadencji w Zarządzie Azotów Tarnów, Spółka 30 czerwca 2008 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fakt ten zmienił pozycję i perspektywy firmy z Tarnowa. W 2010 r. prezes nadzorował kolejne strategiczne dla Spółki działania związane z przeprowadzonymi akwizycjami: przejęcie 100 proc. akcji niemieckiego producenta poliamidów ATT Polymers GmbH z Guben oraz 52,6 proc. akcji ZAK SA. W tym samym czasie skutecznie realizowane były wszystkie zamierzenia inwestycyjne wynikające z Prospektu Emisyjnego, wdrożona została także strategia rozwoju IT, nowoczesnego nadzoru informatycznego. W 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję prezesa zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na kolejną kadencję.

W tym samym roku Marciniak nadzorował dalszą ekspansję Grupy Kapitałowej, zrealizowaną przede wszystkim poprzez przeprowadzone w drodze wezwania nabycie 66 proc. akcji Z.Ch. Police S.A. oraz objęcie kolejnego pakietu 40,86 proc. akcji ZAK S.A. Środki na realizację powyższych celów pozyskane zostały z przeprowadzonej z sukcesem wtórnej emisji akcji Azotów Tarnów o wartości 602,8 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!