Zboża ozime dla uzyskania wysokiego plonu ziarna dobrej jakości muszą mieć zapewnione odpowiednie składniki pokarmowe przez cały sezon wegetacyjny. Dla ich wzrostu ważny jest nie tylko plonotwórczy azot, ale też fosfor i potas. Te dwa pierwiastki najlepiej zastosować właśnie jesienią. Bowiem dobre zaopatrzenie w fosfor decyduje o prawidłowym rozwoju systemu korzeniowego, w potas natomiast o gospodarce wodnej rośliny.

Nasze gleby są przeważnie ubogie w fosfor, a trzeba pamiętać, że to ważny składnik, który zwiększa odporność na niedobór wody, choroby i mrozoodporność. Niedobór jego zakłóca pobieranie innych składników pokarmowych, rozwój i dojrzewaniu ziarna oraz jego wypełnienia, jak również zawartość białka. Fosfor jest składnikiem mało ruchliwym, dlatego słabo przemieszcza się w glebie. Najbardziej optymalnym terminem stosowania nawozów fosforowych jest okres po zbiorze przedplonu, przed podorywką lub orce siewnej, wtedy nawóz jest lepiej wymieszany z glebą i bardziej wykorzystany przez rośliny.

Potas również powinien być stosowany jesienią. Można przed siewem dostarczyć dawkę, która pokryje w połowie zapotrzebowanie rośliny na ten składnik, pozostałą natomiast wprowadzić w dowolnym okresie spoczynku zimowego, lecz nie później niż na dwa tygodnie przed ruszeniem wegetacji. Im wcześniej nawóz potasowy zostanie wysiany, tym lepiej, ze względu na prędkość przemieszczania się w glebie. Składnik ten jest szybko wymywany z gleby i słabo przez nią zatrzymywany.

Podobał się artykuł? Podziel się!