Projekt dotyczy zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu oraz niektórych ustaw.

Określony jest tam dokładny zakres kiedy nawożenie jest zabronione. 

W projekcie jasno wynika, że zabrania się stosowania: nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. Ponadto nie można stosować nawozów naturalnych oraz produktów pofermentacyjnych, w postaci płynnej: na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc. z wyjątkiem stosowania ich przy użyciu aplikatora doglebowego na głębokość nie mniejszą niż 6 cm, podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Nie można również stosować nawozów azotowych w postaci płynnej – na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu
większym niż 10  proc. z wyjątkiem stosowania ich przy użyciu aplikatora doglebowego na głębokość nie mniejszą niż 6 cm.

Nowe brzmienie art. 20 ust. 1 zawiera uwagi zgłoszone przez podmioty społeczne po konsultacjach międzyresortowych, które wymagały dodatkowego uzgodnienia. W konsekwencji wprowadzonych zmian zagrożenie występowania strat składników pokarmowych w wyniku spływu powierzchniowego zostanie zasadniczo zmniejszone.

Podobał się artykuł? Podziel się!